Hirdetés

Magyar egészségügyi startup körkép

Már korábban is jelentős mértékben megnövekedett a magyar egészségügyi startupok száma és ezt a növekedési ütemet csak fokozta a pandémia időszaka. Az elmúlt időszakban megjelent magyar cégek főként a telemedicina területén hoztak innovatív megoldásokat, azonban Magyarországon már a Covid-19 előtt is jelen voltak különböző diagnosztikai és betegprevenciós vállalkozások.

A magyar cégek sikerét mutatja, hogy egyre több nemzetközi startup versenyen – amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy ezek a feltörekvő vállalkozások bemutatkozzanak a szakembereknek, ezzel elősegítve ötleteik piacra dobását- jelennek meg és érnek el helyezéseket.

Magyarországon évek óta jelenlévő sikeres egészségügyi startupok

Sokan emlegetik, hogy már biztosan nem lesz ugyanolyan az egészségügy a koronavírus után, ehhez azonban jelentősen hozzájárult az egészségügyi startupok nagyszámú megjelenése.

Manapság egyre népszerűbbek azok az alkalmazások, eszközök és egyéb segédletek, amelyekkel monitorozni tudjuk bizonyos egészségügyi adatainkat. Ezt a piaci igényt megragadva jött létre 2017-ben a Fitpuli, az egyik legismertebb magyar egészségügyi startup cég. A Fitpuli egy okostelefonra fejlesztett alkalmazás platformot hozott létre, munkavállalóknak szóló vállalati egészségmegtartási, egészségfejlesztési programokhoz. Az alkalmazás automatikusan gyűjt életmódra vonatkozó információkat, amelyek alapján a munkavállalónak személyre szabott elemzést és fejlesztő megoldásokat kínál. A munkáltatóknak pedig a munkavállalók állapotára vonatkozó összesített és anonimizált adatokat adják át. A vállalkozás sikerét mutatja, hogy UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. is beépítette a Fitpuli alkalmazását a munkahelyi egészségfejlesztési programjába, amit a vállalatok nyújthatnak munkavállalóiknak.

A DiabTrend is egy olyan applikáció, ami az egészségügyi adatok folyamatos monitorozásával ad segítséget cukorbetegek számára. A DiabTrend egy okos naplózó alkalmazást fejlesztett ki, amely az adatok folyamatos elemzésével felügyeli a vércukorszintet és figyelmeztet annak veszélyes változásaira.

A fentieken kívül pedig számos más „adatbányász” alkalmazást tudnánk felsorolni, amelyeknek célja a betegek egészségügyi adatainak elemzése és diagnosztizálása ezáltal pedig a prevenció elősegítése.

Miként alakult át a startupok helyzete a koronavírus óta?

A koronavírus-járvány következtében a telemedicina szolgáltatások száma nemcsak Magyarországon, hanem világszinten megugrott. A koronavírus által kialakult intézményi leterheltség megteremtette a létjogosultságát annak, hogy az orvosok új módszerekkel gyógyítsák betegeiket.

Mi is pontosan a telemedicina? A telemedicina olyan infókommunikációs eszközzel támogatott diagnosztikus vagy terápiás-, távfelügyeleti eljárás, amely által az egészségügyi szakszemélyzet a betegekkel online felületen tartja a kapcsolatot. A telemedicina szolgáltatások keretében tehát a betegek és az ellátó személy közvetlenül nem találkoznak.

A pandémia időszaka alatt telemedicina alkalmazást hozott létre a Spirocco magyar startup cég is. A Spirocco applikációja a társadalomra egyre nagyobb terhet rovó idős vagy beteg emberek ellátásához teremt a telemedicina segítségével megoldást. Az automatizált rendszerbe, az idősektől beérkező igények alapján segíti optimalizálni az ellátórendszer humán erőforrásait. Hasonló elveken alapulva jött létre a T-DOC nevű innovatív telemedicina platform, ami a hotline vonalával optimális megoldást jelent az egészségügy túlterheltségének kiküszöbölésére. A T-DOC 12 órában elérhető telefonos orvosi ügyeletet is biztosít annak érdekében, hogy a betegek pontos szakmai iránytást kapjanak.

Számos vállalkozás kezdett nyitni a telemedicina területe felé, illetve tapasztalatunk szerint, egyre nagyobb az igény az egészségügyben és a gyógyszeripar területén a távorvoslást elősegítő applikációk fejlesztésére.

Mik a leggyakrabban felmerülő jogi kihívások az egészségügyi startupok számára?

„Tapasztalatunk szerint, az egészségügyi startupok körében a legnagyobb kihívást jelentő kérdések az adatvédelem területén merülnek fel” – mondja dr. Szabó Orsolya, a KNP LAW szakértője. Az egészségügyi adatok számos adattípust magukban foglalnak, mint például az orvosi kezelés során keletkezett diagnózisokat, leleteket vagy a megbetegedés körülményeire vonatkozó információkat, amelyekből következtetéseket lehet levonni az érintett személyekről. Éppen ezért az betegekre vonatkozó egészségügyi adatokat a különleges, szenzitív adatok körébe soroljuk, ugyanis ezek nyilvánosságra kerülése (ha például pszichiátria vagy más hasonló érzékeny adatkörre gondolunk) hátrányos megkülönböztetést is jelenthet az érintett számára.

A különleges adatok fokozott védelme érdekében az adatvédelmi jogszabályok pedig többletkövetelményeket állítanak fel az adatkezelésre és adattovábbításra. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény tételesen felsorolja a jogszerű adatkezelési célokat, amelyek között főként a betegjogok és az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítására vonatkozó és más hasonló célok szerepelnek. Azonban az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes, egyértelműen kifejezett akaratot tartalmazó hozzájárulásával is lehet egészségügyi adatot jogszerűen kezelni.

Fontos, hogy az orvosi adatok harmadik fél számára történő továbbítására is csak az érintett beleegyezésével, illetve gyógyítási érdekből kerülhet sor, továbbá az adattovábbításról feljegyzést kell készíteni, amely tartalmazza: adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

A jogszerű adatkezelés és adattovábbítás érdekében tehát a vállalkozásoknak mindenekelőtt kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az adatvédelmi előírásoknak való megfelelésre. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az egészségügyi startupok egyrészt elősegítik az információ áramlást az intézmények és a betegek között, azonban egyúttal nagy kockázatokat hordozhatnak adatvédelmi szempontból, hiszen a vállalkozásoknak a fent felsorolt valamennyi jogi követelmények meg kell felelniük. Az applikációk előkészítése és a fejlesztés előtt így számos adatvédelmi kérdés szorul rendezésre, amihez elengedhetetlen az ügyvédi segítség.

„Az adatvédelmi kérdéseken túl, tapasztalatunk szerint időről-időre felmerülnek a gyógyszeriparban, a telemedicina applikációk fejlesztésére vonatkozó megrendelések kapcsán, szellemi tulajdon területét érintő jogi kérdések, mégpedig leginkább arra vonatkozóan, hogy az applikáció, mint szellemi alkotás melyik fél tulajdonába kerül. Ennek rendezése ugyancsak kiemelten fontos, hiszen e körben történik a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó kizárólagos vagyoni és személyhez fűződő jogok rendezése is” – fejti ki a KNP LAW szakértője.

„Álláspontunk szerint számos vállalkozás már ezen a ponton megreked, hiszen az innovatív ötlet és a finanszírozás megléte nem elég egy sikeres egészségügyi startup elindulásához, ahhoz mindenekelőtt szükséges egy gondosan kidolgozott jogi koncepció és a jogi kockázatok állandó figyelemmel kísérése.”

Mit hoz a jövő

Jóllehet sokan nincsenek tisztában a magyar egészségügyi startupok kiterjedt jelenlétével és sikereivel Magyarországon, azonban rengeteg innovatív vállalkozás van jelen a piacon. Az ötletek és kutatások száma a feltörekvő cégek számánál is nagyobb, azonban kevés vállalkozás van, ami hosszútávon hatékonyan képes érvényesülni. Ahhoz, hogy egy egészségügyi startup sikereket érjen el nem elegendők az innovatív ötletek és víziók, hanem hosszútávon elengedhetetlen a stabil pénzügyi és jogi háttér megteremtése és folyamatos biztosítása.

A koronavírus-járvány óta más ágazatokhoz hasonlóan ebben a szektorban is hatalmas változásokat tapasztalhatunk, ugyanis világszerte növekvő igény mutatkozik, a személyes kontakttól mentes szakmai tanácsadásra, a klasszikus személyes orvos-beteg kapcsolattartással szemben. Ezek a folyamatok várhatóan azt hozzák majd, hogy az egészségügyi startup cégek száma a telemedicina területén tovább fog növekedni.

Közel 19 milliárd hektoliternyi szennyezett víztől óvta meg a közösségeket a globális vállalat

A Xylem globális víztechnológiai vállalat megoldásai 2021-ben több mint 18,93 milliárd hektoliternyi , az árvizek nyomán érkező, szennyezett víztől mentették meg a közösségeket  – derül ki a vállalat éves Fenntarthatósági Jelentéséből. A társaság jelentős előrelépést ért el karbonlábnyoma csökkentésében is, az üvegházhatású gázkibocsátási intenzitása 12 százalékkal mérséklődött, a vízfelhasználása pedig 22 százalékkal csökkent 2019-hez képest.

Bővebben

Minden, amit egy startupnak tudnia kell a Term Sheetről

Nagyon sok seed fázisban (már rendelkezik valamilyen bevétellel vagy validációval) lévő startupnak álma, hogy kapjon egy term sheetet (indikatív árajánlatot) egy kockázati tőke alaptól. Itt a befektetési összeg már általában minimum 1 millió dollár környékén van ezalatt nem éri meg nagyon átvilágítani a céget, mert a befektetési összeg nagyobbik része az átvilágítási költségekre menne el.

Bővebben

Innovatív duális képzés fejlesztések a Budapesti Gazdasági Egyetemen

A közelmúltban sikeresen lezárult EFOP projekt eredményeként jelentős oktatási-képzési fejlesztések valósultak meg a Budapesti Gazdasági Egyetemen (BGE) és a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában (PE ZEK). A 347 millió forintos európai uniós támogatást többek között a duális képzés minőségfejlesztésére, vállalati tananyagainak és ösztöndíjrendszerének fejlesztésére fordították.

Bővebben

Már nem előny, hanem alapkövetelmény: így használják a hazai startupok a legújabb technológiákat 

A legmodernebb technológiák már nemcsak a tech cégek kiváltságai: a hazai startupok a fejlesztés során is alkalmazzák és a termékeik, szolgáltatásaik használatába is beépítik azokat – derül ki a Start it @K&H inkubátor tapasztalataiból. Ehhez persze a csapatokba olyan szakemberek is kellenek, akik részt tudnak venni a programozásban vagy irányítani tudják a külső fejlesztőket. 

Bővebben

Az iskolakezdési támogatás reneszánszát hozhatja a növekvő infláció

Egész Európában és Magyarországon is csúcsra jár az infláció, ami miatt különösen nagy tehertétel lesz a szeptemberi iskolakezdés a magyar családok számára. Cégmérettől függően jelentős különbség van az iskolakezdési támogatást adó vállalatok arányában: míg 150 fő fölött minden harmadik, addig 50 alkalmazott alatt csak a munkáltatók 10 százaléka alkalmazza ezt a juttatási formát – derül ki az Edenred reprezentatív felméréséből. Pedig az iskolakezdési támogatásnak számos előnye van, akár 22 százalék megtakarítást jelenthet a cégeknek.

Bővebben

Tíz startup képviseli hazánkat a Collision konferencián Torontóban

Az Express Innovation Agency, valamint Magyarország Ottawai Nagykövetsége, Magyarország Torontói Főkonzulátusa, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a HEPA Kanadai Partneriroda közös szervezésében tíz magyar startup vesz részt a világ egyik legjelentősebb technológiai eseményén Torontóban a Collision konferencián. A 2022. június 20-23. között megvalósuló techshow-t és kiállítást megelőzően, valamint azt követően nemzetközi befektetőkkel és szakmai partnerekkel is találkozhatnak a résztvevők Kanadában.

Bővebben

Már az épületeket is veszélyeztetik a kibertámadások

Az épületirányításban alkalmazott, IoT technológiát használó eszközök száma a mostani 1,7 milliárdról várhatóan 3 milliárdra nő 2025-re, amiben fontos szerepet játszik, hogy a tulajdonosok és üzemeltetők egyre több kereskedelmi ingatlan esetében nyúlnak a digitalizációhoz és használnak épületirányítási rendszereket a létesítmények korszerűsítésére. Így ezek a kereskedelmi épületek gyakorlatilag a jövő intelligens épületeivé alakulnak, csakhogy mindeközben fokozatosan nő a kiberbiztonsági kockázatuk.

Bővebben

A rugalmas munkaidő a fizetésnél is fontosabb szempont

A 15 évesnél idősebb diákok túlnyomó többsége már dolgozott korábban, idén pedig 96 százalékuk vállalna valamilyen nyári munkát – derül ki a Job Force Iskolaszövetkezet online felméréséből. A legtöbben a kereskedelemben helyezkednének el, a munkahelyválasztásnál pedig a rugalmas időbeosztás a legfontosabb szempont. A diákok közel harmada félretenné a nyáron keresett pénzt, közel 40 százalékuk pedig szívesen helyezkedne el akár hosszabb távon is feladatot vállalva egy fejlődési lehetőséget biztosító környezetben.

Bővebben

Indul a negyedik agrár stratup inkubációs program

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara agrár startup programja 2019 óta több programelemmel is támogatja az új típusú fejlesztéseket, annak érdekében, hogy az agrárium digitalizációs szintje növekedjen és minél több gazdálkodó kezdje alkalmazni a hatékonyságnövelő és fenntartható megoldásokat. Az idei évben negyedik alkalommal induló nagyvállalati–startup inkubációs program fő célja, hogy a szektort érintő kihívásokra megoldásokat találjon. Az

Bővebben